A A A
Rømskog kirke Klarvær -9
Nybygg

Bolig og eiendom

Arealplanlegging
Kommuneplanens arealdel er knyttet til den overordnede planleggingen i kommunen i henhold til plan- og bygningsloven. Arealdelen til kommuneplanen skal bl.a. angi byggeområder, landbruks, natur- og friluftsområder, kommunikasjon m.v. Nærmere detaljer kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VI. De planleggingsoppgaver som tilligger teknisk virksomhet omfatter i det vesentligste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Opplysninger om denne type planlegging kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VII. Vedtak om arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Kommunale arealplaner behandles lokalt av Kommunestyret og Det faste utvalg for plansaker.

Byggesak
Byggesaksbehandlingen i følge plan- og bygningsloven utføres ved teknisk kontor i Rømskog. Før du går i gang med for eksempel å bygge, rive eller grave på din eiendom, må du ha en tillatelse fra bygningsmyndighetene. Byggereglene er omfattende, og stiller store krav til den som skal søke.

Oppmåling
Oppmåling i Rømskog i følge delingsloven skjer av felles oppmåler med Aremark og Marker.

Kommunale avgifter og gebyrer

 

Kontaktinformasjon:
Arealplanlegger: Venter på navn på ny saksbehandler, ta kontakt på postmottak@romskog.kommune.no

Byggesaksbehandler: Finn Lindblad, tlf. 45 40 69 70, e-post finn.lindblad@marker.kommune.no  

Oppmåler: Kjell Roger Ruud, tlf. 92 62 59 56, e-post kjell.roger.ruud@marker.kommune.no

Rømskog kommune, tlf 69 85 91 77, e-post postmottak@romskog.kommune.no

 

 

 

Tips en venn Skriv ut