Formannskapet 2015-2019

Formannskapet består denne perioden av: 
Thor Håkon Ramberg (KrF)
Jan Birger Holth (KrF) 
Turid Dahlum Nilsen (Ap) 
Gudbrand Kvaal (Sp)
Randi Dalheim (Sp)

 
Innkallinger til og protokoller fra møter i formannskapet kan leses ved å klikke på de aktuelle lenkene i høyre marg.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tips en venn Skriv ut