A A A
Rømskog kirke Klarvær -9
Åpning av lekeplass på Haukenesfeltet

Høring på Delplan idrettsliv, friluftsliv og kulturminner 2018 - 28

10.11.17
Planutvalget i Rømskog kommune vedtok  9. november 2017 å sende forslag til Delplan idrettsliv, friluftsliv og kulturminner ut på høring i medhold av ...
Sommerbilde fra Kurøen

Høring på Kulturminneplan 2018 - 22

06.11.17
Planutvalget i Rømskog kommune vedtok  24 .oktober 2017 å sende forslag til Kulturminneplan 2018 - 22 ut på høring i medhold av plan- og bygningsloven...
Kart

Høring på kommuneplanens arealdel

06.11.17
Planutvalget i Rømskog kommune vedtok  24. oktober 2017 å sende forslag til kommuneplan ut på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.  ...