A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 15
Planer og rapporter

Planer og rapporter

Her legger vi ut diverse planer og rapporter fra Rømskog kommune. Kommunen er gjennom forskjellig lovverk pålagt å utarbeide planer for sin virksomhet. Kommunens økonomi og vedtatte prioriteringer (økonomiplanen og budsjett) er avgjørende for når tiltak kan gjennomføres. Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy. Den er utgangspunktet for all annen planlegging i kommunen som for eksempel kommunedelplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner. Både i kommuneloven og plan- og bygningsloven blir det fastslått at kommunene skal utarbeide planer som samordner kommunens virksomhet og trekker opp mål og retningslinjer for utviklingen av kommunen

Tips en venn Skriv ut