A A A
Rømskog kirke Lettskyet 9
Ill. jente som holder en stor pokal

Ungdommens Kulturpris 2019 - forslag til kandidater

Ungdommens kulturpris deles ut 17.mai. Vi trenger forslag til kandidater! Frist 20. mars

Kriterier

Gjeldende kriteriegrunnlag for ungdommens kulturpris er vedtatt i Utvalg for Oppvekst og omsorg sak 11/10 - 2013:

Retningslinjer for Ungdommens kulturpris:

  • Ungdommen kulturpris deles ut blant ungdommer i alderen 13-20 år og har til hensikt å virke stimulerende til videre aktivitet.
  • Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller grupper, som har utmerket seg i eller utenfor kommunen
  • Den skal tilgodeses personer som har utvist stor egeninnsats for egne eller andres mål, eller personer som har utmerket seg talentfullt og på en positiv måte kan være et forbilde for andre.
  • Prisutdelingen skal skje årlig på 17.mai, eller sjeldnere hvis ingen kandidater utmerker seg.
  • Prisen skal være en pengegave på kr. 5000,- pr år og deles ut sammen med et diplom.
  • Kulturkontoret sørger for at det blir annonsert i mars, og at forslag til kandidater sendes kulturkontoret.
  • Kulturkontoret tar ansvaret for å bekjentgjøre prisutdelingen til pressen.
  • Nominasjonskomiteen består av leder i Ungdomsrådet, en representant fra Utvalg for oppvekst og omsorg og kulturleder.
  • Utvalg for oppvekst og omsorg vedtar endelig hvem av komiteens foreslåtte kandidater som skal få prisen.

Forslag sendes post@romskog.kommune.no Merk Ungdommens Kulturpris 2019

 

Tips en venn Skriv ut